SIMATIC Panel PC Ex

Panel PC EX OG

HMI Panel PC Ex là dòng màn hình HMI với thiết kế dựa trên nền tảng PC (HMI Panel PC) được hãng SIEMENS sản xuất & phát triển với thương hiệu SIMATIC. Dòng này là sản phẩm chuyên dụng để sử dụng trực tiếp trong các khu vực nguy hiểm.

HMI Panel PC Ex OG là một PC Panel để sử dụng trực tiếp trong các khu vực nguy hiểm. Nó được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng trong ngành dầu khí, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác đòi hỏi cần bảo vệ chống cháy nổ.

HMI Panel PC Ex NG là sản phẩm chuyên dụng được phát triển đặc biệt để sử dụng trong ngành dược phẩm, hóa chất và khoa học, nhưng cũng có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác vì nó đáp ứng các yêu cầu về điều khiển và giám sát trực tiếp trong các khu vực nguy hiểm.