I/O ET-200SP

SIMATIC ET 200SP

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng I/O cho CPU ET 200SP. Ngoài các thiết kế riêng lẻ, chúng ta có thể lựa chọn mô-đun và đế (base) theo thiết kế 10 đơn vị. Các thiết kế 10 đơn vị giúp giảm đáng kể sự dư thừa phần cứng, cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư. Hệ thống I/O ET 200SP cung cấp đầy đủ các phiên bản: mô-đun mở rộng đầu vào số (DI), mô-đun mở rộng đầu ra số (DO/DQ), mô-đun mở rộng đầu vào tương tự (AI)mô-đun mở rộng đầu ra tương tự (AO/AQ).