I/O ET-200SP

SIMATIC ET 200SP

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng I/O cho CPU ET 200SP. Ngoài các thiết kế riêng lẻ, chúng ta có thể lựa chọn mô-đun và đế (base) theo thiết kế 10 đơn vị. Các thiết kế 10 đơn vị giúp giảm đáng kể sự dư thừa phần cứng, cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư. Hệ thống I/O ET 200SP cung cấp đầy đủ các phiên bản: mô-đun mở rộng đầu vào số (DI), mô-đun mở rộng đầu ra số (DO/DQ), mô-đun mở rộng đầu vào tương tự (AI)mô-đun mở rộng đầu ra tương tự (AO/AQ).

AQ 2xI Standard PU 1 SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6GB00-0BA1

SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2xI Standard, Pack quantity: 1 unit, suitable for BU type A0, A1, Color code CC00, Module diagnostics, 16 bit

AI 4xI 2-/4-wire ST SIMATIC ET 200SP 6ES7134-6GD01-2BA1

SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 4xI 2-/4-WIRE STANDARD, PACKING UNIT: 10 PIECES, FITS TO BU-TYPE A0, A1, COLOR CODE CC03, MODULE DIAGNOSIS, 16BIT, +/-0,3%

AQ 2xU Standard PU 1 SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6FB00-0BA1

SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2xU Standard, Pack quantity: 1 unit, suitable for BU type A0, A1, Color code CC00, Module diagnostics, 16 bit

AQ 4xI HART HF SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6TD00-0CA1

SIMATIC ET 200SP, analog HART output module, AQ 4xI HART High Feature, suitable for BU type A0, A1, Color code CC00, channel diagnostics, 16 bit, +/-0.3%

AQ 4xU/I ST SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HD00-0BA1

SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 4XU/I Standard, suitable for BU type A0, A1, Color code CC00, Module diagnostics, 16 bit, +/-0.3%

AQ 2 X U/I High Speed SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HB00-0DA1

SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2x U/I High Speed, suitable for BU type A0, A1, Color code CC00, channel diagnostics, 16 bit, +/-0.2%

AQ 2 X U/I High Feature SIMATIC ET 200SP 6ES7135-6HB00-0CA1

SIMATIC ET 200SP, Analog output module, AQ 2x U/I High Feature suitable for BU type A0, A1, Color code CC00, channel diagnostics, 16 bit, +/-0.1%

AI 2xSG 4-/6-wire HS SIMATIC ET 200SP 7MH4134-6LB00-0DA0

SIMATIC ET 200SP, ANALOG INPUT MODULE, AI 2 x SG 4-/6-WIRE HIGH SPEED, FITS TO BU-TYPE A0, COLOR CODE CC00, CHANNEL DIAGNOSIS, 28/16BIT, +/-0,05%, FOR STRAIN GAUGE FULL BRIDGES

AI 4xI 2-wire HART SIMATIC ET 200SP 6ES7134-6TD00-0CA1

SIMATIC ET 200SP, analog HART input module, AI 4xI 2-wire HART High Feature suitable for BU type A0, A1, color code CC03, channel diagnostics, 16-bit, +/-0.3%,

AI Energy Meter 480 VAC/RC HF SIMATIC ET 200SP 6ES7134-6PA20-0CU0

SIMATIC ET 200SP, analog input module, AI Energy Meter 480V AC/RC HF for Rogowski coils, current/voltage transformer 333 mV, with network analysis functions, suitable for BU type U0, channel diagnostics