WinCC Unified Client

SIMATIC WinCC Unified Client

SIMATIC WinCC Unified Client cung cấp giao diện hiển thị đồ họa của WinCC Unified Runtime. WinCC Unified Client truy cập WinCC Unified Runtime thông qua cơ chế Web (trên chính Runtime Station hoặc qua một mạng) để vận hành và giám sát máy móc, nhà máy. Sử dụng các cơ chế web tiêu chuẩn, hình ảnh WinCC Unified có thể được hiển thị trên bất kỳ PC hoặc thiết bị di động nào sử dụng trình duyệt hỗ trợ HTML5.

SIMATIC WinCC Unified Client (100 Operate Client) USB 6AV2157-2DW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 100 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC Unified Client (30 Operate Client) USB 6AV2157-6CW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 30 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC Unified Client (10 Operate Client) USB 6AV2157-2CW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 10 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC Unified Client (3 Operate Client) USB 6AV2157-3JW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 3 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC Unified Client (1 Operate Client) USB 6AV2157-1JW00-0AB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 1 Operate Client, option for WinCC Unified, runtime software, single license without software and documentation; license key on USB stick, Class A. Content: 1x USB.

SIMATIC WinCC Unified Client (100 Operate Client) Download 6AV2157-2DW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 100 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC Unified Client (30 Operate Client) Download 6AV2157-6CW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 30 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC Unified Client (10 Operate Client) Download 6AV2157-2CW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 10 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC Unified Client (3 Operate Client) Download 6AV2157-3JW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 3 Operate Clients, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A. Email address required for delivery.

SIMATIC WinCC Unified Client (1 Operate Client) Download 6AV2157-1JW00-0LB0

SIMATIC WinCC Unified Client, 1 Operate Client, option for WinCC Unified, runtime software, Single License license key for download; without software and documentation class A. Email address required for delivery.