WinCC Unified Client

SIMATIC WinCC Unified Client

SIMATIC WinCC Unified Client cung cấp giao diện hiển thị đồ họa của WinCC Unified Runtime. WinCC Unified Client truy cập WinCC Unified Runtime thông qua cơ chế Web (trên chính Runtime Station hoặc qua một mạng) để vận hành và giám sát máy móc, nhà máy. Sử dụng các cơ chế web tiêu chuẩn, hình ảnh WinCC Unified có thể được hiển thị trên bất kỳ PC hoặc thiết bị di động nào sử dụng trình duyệt hỗ trợ HTML5.