SIMATIC S7-400

SIMATIC S7-400

S7-400 được xem là trùm cuối của họ SIMATIC, với cấu trúc Hot-Standby cung cấp khả năng dự phòng nóng CPU chạy song song, khả năng quản lý số lượng I/O rất lớn, tốc độ tính toán xử lý lệnh cao nên SIMATIC S7-400 phù hợp với các hệ thống DCS điều khiển nhà máy, dây chuyền lớn. Tuy nhiên, giá thành của dòng SIMATIC S7-400 cũng rất cao nên số lượng đơn vị sử dụng dòng này cũng ít hơn các dòng thấp hơn (SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-1500 hay SIMATIC ET 200SP,…).

SM 432 8AO 13bit U/I SIMATIC S7-400 6ES7432-1HF00-0AB0

SIMATIC S7-400, analog output SM 432, isolated 8 AO; resolution 13 bit, U/I

SM 421 16DI 24–60VUC SIMATIC S7-400 6ES7421-7DH00-0AB0

SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 16 DI; UC 24 – 60 V, alarm, diagnostics

SM 421 16DI 120/230VUC SIMATIC S7-400 6ES7421-1FH20-0AA0

SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 16 DI; UC 120/230V Inputs according to IEC1131-2 Type 2

SM 421 32DI 120V DC/AC SIMATIC S7-400 6ES7421-1EL00-0AA0

SIMATIC S7-400, digital input SM 421, isolated 32 DI; 120 V DC/AC

PS 407 120/230VUC (DC/AC), 5VDC/20A 6ES7407-0RA02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407, 20 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/20 A

PS 407 120/230VUC, 5VDC/10A Redundant 6ES7407-0KR02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407; 10 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, for redundant use

PS 407 120/230VUC (DC/AC), 5VDC/10A 6ES7407-0KA02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407: 10 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/10 A

PS 407 120/230VUC (DC/AC), 5VDC/4A 6ES7407-0DA02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407: 4 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/4 A

PS 405 24/48/60VDC, 5VDC/20A 6ES7405-0RA02-0AA0

SIMATIC S7-400, power supply PS405: 20 A, wide range, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A,

PS 405 24/48/60VDC, 5VDC/10A Redundant 6ES7405-0KR02-0AA0

SIMATIC S7-400, power supply PS405: 10 A, wide range, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, for redundant use