SIMATIC S7-400

SIMATIC S7-400

S7-400 được xem là trùm cuối của họ SIMATIC, với cấu trúc Hot-Standby cung cấp khả năng dự phòng nóng CPU chạy song song, khả năng quản lý số lượng I/O rất lớn, tốc độ tính toán xử lý lệnh cao nên SIMATIC S7-400 phù hợp với các hệ thống DCS điều khiển nhà máy, dây chuyền lớn. Tuy nhiên, giá thành của dòng SIMATIC S7-400 cũng rất cao nên số lượng đơn vị sử dụng dòng này cũng ít hơn các dòng thấp hơn (SIMATIC S7-1200, SIMATIC S7-1500 hay SIMATIC ET 200SP,…).