PLC S7-1500

CPU S7-1500

Bộ điều khiển lập trình SIMATIC PLC S7-1500 (CPU) phù hợp với các ứng dụng vừa và lớn, mức độ điều khiển từ trung bình đến phức tạp có yêu cầu về hiệu suất, truyền thông, tính linh hoạt và tính năng nâng cao. Có thể hiểu rằng:

CPU 1512C-1PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7512-1CK01-0AB0

SIMATIC S7-1500, Compact CPU, CPU 1512C-1PN, Bộ nhớ: 250 KB cho chương trình và 1 MB cho dữ liệu, 32 đầu vào số, 32 đầu ra số, 5 đầu vào tương tự, 2 đầu ra tương tự, 6 bộ đếm xung tốc độ cao (HSC), 4 đầu ra xung tốc độ cao (HSO) cho đầu ra PTO/PWM/Frequency, giao diện: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, hiệu suất bit 48 NS, bao gồm đầu nối push-in, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động.

CPU 1511C-1PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7511-1CK01-0AB0

SIMATIC S7-1500, Compact CPU, CPU 1511C-1PN, Bộ nhớ: 175 KB cho chương trình và 1 MB cho dữ liệu, 16 đầu vào số, 16 đầu ra số, 5 đầu vào tương tự, 2 đầu ra tương tự, 6 bộ đếm xung tốc độ cao (HSC), 4 đầu ra xung tốc độ cao (HSO) cho đầu ra PTO/PWM/Frequency, giao diện: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, hiệu suất bit 60 NS, bao gồm đầu nối push-in, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động.

CPU 1518-4 PN/DP MFP PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7518-4AX00-1AC0

SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP MFP (6ES7518-4AX00-1AB0), bao gồm C/C++ Runtime và  OPC UA Runtime license, Bộ nhớ: 4 MB cho chương trình và 20 MB cho dữ liệu, giao diện: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, PROFINET RT, PROFINET, PROFIBUS, hiệu suất bit 1 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động (tối thiểu 2 GB).

CPU 1511-1 PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7518-4AP00-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1518-4 PN/DP, Bộ nhớ: 6 MB cho chương trình và 60 MB cho dữ liệu, giao diện: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, PROFINET RT, Ethernet, PROFIBUS, hiệu suất bit 1 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động.

CPU 1511-1 PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7517-3AP00-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP, Bộ nhớ: 2 MB cho chương trình và 8 MB cho dữ liệu, giao diện: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, PROFINET RT, PROFIBUS, hiệu suất bit 2 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động.

CPU 1511-1 PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7516-3AN02-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1516-3 PN/DP, Bộ nhớ: 1 MB cho chương trình và 5 MB cho dữ liệu, giao diện: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, PROFINET RT, PROFIBUS, hiệu suất bit 10 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động.

CPU 1511-1 PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7515-2AM02-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, Bộ nhớ: 500 KB cho chương trình và 3 MB cho dữ liệu, giao diện: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, PROFINET RT, hiệu suất bit 30 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động.

CPU 1511-1 PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7513-1AL02-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, Bộ nhớ: 300 KB cho chương trình và 1.5 MB cho dữ liệu, 1. interface: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, hiệu suất bit 40 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để có thể hoạt động.

CPU 1511-1 PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7511-1AK02-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Bộ nhớ: 150 KB cho chương trình và 1 MB cho dữ liệu, 1. interface: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, hiệu suất bit 60 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động.