HMI Comfort Panel

HMI Comfort Panel

Màn hình HMI Comfort phù hợp với các ứng dụng điều khiển giám sát tại máy, có nhiều phiên bản chuyên dụng như mặt bích làm bằng thép không gỉ, vỏ nhôm chắc chắn đạt chuẩn IP65. Với các kích thước màn hình phổ biến như: 4”, 7”, 9”, 12”, 15”, 19” và 22”. Thường được sử dụng cùng với SIMATIC S7-1500, SIMATIC S7-400, SIMATIC ET 200SP, SIMATIC ET 200Pro.

Màn hình cảm ứng HMI 4” Key KTP400 Comfort 6AV2124-2DC01-0AX0

SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, key/touch operation, 4″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình HMI 12” + bàn phím KP1200 Comfort 6AV2124-1MC01-0AX0

SIMATIC HMI KP1200 Comfort, Comfort Panel, key operation, 12″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình HMI 9” + bàn phím KP900 Comfort 6AV2124-1JC01-0AX0

SIMATIC HMI KP900 Comfort, Comfort Panel, key operation, 9″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình HMI 7” + bàn phím KP700 Comfort 6AV2124-1GC01-0AX0

SIMATIC HMI KP700 Comfort, Comfort Panel, key operation, 7″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình HMI 4” + bàn phím KP400 Comfort 6AV2124-1DC01-0AX0

SIMATIC HMI KP400 Comfort, Comfort Panel, key operation, 4″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 4 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình cảm ứng HMI 22” TP2200 Comfort 6AV2124-0XC02-0AX1

SIMATIC HMI TP2200 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 22″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP

Màn hình cảm ứng HMI 19” TP1900 Comfort 6AV2124-0UC02-0AX1

SIMATIC HMI TP1900 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 19″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP

2 Các bình luận

Màn hình cảm ứng HMI 15” TP1500 Comfort 6AV2124-0QC02-0AX1

SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, Touch operation, 15″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 24 MB configuration memory, WEC 2013, configurable from WinCC Comfort V14 SP1 with HSP

Màn hình cảm ứng HMI 12” TP1200 Comfort 6AV2124-0MC01-0AX0

SIMATIC HMI TP1200 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 12″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11

Màn hình cảm ứng HMI 9” TP900 Comfort 6AV2124-0JC01-0AX0

SIMATIC HMI TP900 Comfort, Comfort Panel, touch operation, 9″ widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, MPI/PROFIBUS DP interface, 12 MB configuration memory, Windows CE 6.0, configurable from WinCC Comfort V11