Màn hình ITC

Màn Hình Thin Client Công Nghiệp

Industrial Thin Client (ITC) được sử dụng rất linh hoạt và thường dùng trong việc triển khai các giải pháp HMI phân tán với cấu trúc client-server từ điều khiển giám sát cấp máy, kết nối với hệ thống điều khiển (SCADA) và điều khiển số (SINUMERIK). Thường được sử dụng kết hợp với máy tính công nghiệp (IPC) hoặc các thiết bị thông minh khác. Màn hình mỏng công nghiệp (ITC) bao gồm:

Màn hình Thin Client công nghiệp 22” (1920×1080 px) ITC2200 V3 PRO 6AV6646-1BD22-1AA0

SIMATIC ITC2200 V3 PRO, Industrial Thin Client, 22″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, HTML5, etc., standard design, prepared for support arm with add-on elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 19” (1366×768 px) ITC1900 V3 PRO 6AV6646-1BD18-0AA0

SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, 19″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5 etc. standard design, prepared for support arm with add-on elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 15” (1366×768 px) ITC1500 V3 PRO 6AV6646-1BD15-0AA0

SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Industrial Thin Client, 15″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5, etc., standard design, prepared for support arm with add-on elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 22” (1920×1080 px) ITC2200 V3 PRO 6AV6646-1BC22-1AA0

SIMATIC ITC2200 V3 PRO, Industrial Thin Client, 22″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, HTML5, etc., standard design, prepared for support arm without expansion elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 19” (1366×768 px) ITC1900 V3 PRO 6AV6646-1BC18-0AA0

SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, 19″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5 etc. standard design, prepared for support arm without expansion elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 15” (1366×768 px) ITC1500 V3 PRO 6AV6646-1BC15-0AA0

SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Industrial Thin Client, 15″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5, etc., standard design, prepared for support arm without expansion elements

Màn hình Thin Client công nghiệp 22” (1920×1080 px) ITC2200 V3 PRO 6AV6646-1BB22-1AA0

SIMATIC ITC2200 V3 PRO, Industrial Thin Client, 22″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, HTML5, etc., standard design, supporting foot mounting

Màn hình Thin Client công nghiệp 19” (1366×768 px) ITC1900 V3 PRO 6AV6646-1BB18-0AA0

SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, 19″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5 etc. standard design, supporting foot mounting

Màn hình Thin Client công nghiệp 15” (1366×768 px) ITC1500 V3 PRO 6AV6646-1BB15-0AA0

SIMATIC ITC1500 V3 PRO, Industrial Thin Client, 15″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5, etc., standard design, supporting foot mounting

Màn hình Thin Client công nghiệp 22” (1920×1080 px) ITC2200 V3 6AV6646-1BA22-1AA0

SIMATIC ITC2200 V3, Industrial Thin Client, 22″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, Smart Server, HTML5, etc., standard design, Built-in unit