HMI Basic Panel

HMI BASIC PANEL

Màn hình HMI Basic phù hợp với các ứng dụng có yêu cầu hiển thị tại chỗ đơn giản với quy mô số lượng hạn chế (tích hợp phím chức năng vật lý). HMI Basic được thiết kế để tối ưu về giá và thường được sử dụng kết hợp với SIMATIC S7-1200.