HMI Basic Panel

HMI BASIC PANEL

Màn hình HMI Basic phù hợp với các ứng dụng có yêu cầu hiển thị tại chỗ đơn giản với quy mô số lượng hạn chế (tích hợp phím chức năng vật lý). HMI Basic được thiết kế để tối ưu về giá và thường được sử dụng kết hợp với SIMATIC S7-1200.

Màn hình cảm ứng HMI 9” TP900 Basic 6AV2143-6JB00-0AA0

SIMATIC HMI, TP900 Basic Keyless; Basic Panel, neutral design, touch operation, 9″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

Màn hình cảm ứng HMI 7” TP700 Basic 6AV2143-6GB00-0AA0

SIMATIC HMI, TP700 Basic Keyless; Basic Panel, neutral design, touch operation, 7″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

2 Các bình luận

Màn hình cảm ứng HMI 12” Key KTP1200 Basic 6AV2123-2MB03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP1200 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 12″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

Màn hình cảm ứng HMI 12” Key KTP1200 Basic 6AV2123-2MA03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP1200 Basic DP, Basic Panel, Key/touch operation, 12″ TFT display, 65536 colors, PROFIBUS interface, configurable as of WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

Màn hình cảm ứng HMI 9” Key KTP900 Basic 6AV2123-2JB03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP900 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 9″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

Màn hình cảm ứng HMI 7” Key KTP700 Basic 6AV2123-2GB03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP700 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 7″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

Màn hình cảm ứng HMI 7” Key KTP700 Basic 6AV2123-2GA03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP700 Basic DP, Basic Panel, Key/touch operation, 7″ TFT display, 65536 colors, PROFIBUS interface, configurable as of WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD

Màn hình cảm ứng HMI 4” Key KTP400 Basic 6AV2123-2DB03-0AX0

SIMATIC HMI, KTP400 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 4″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD