I/O S7-1500

 

SIMATIC S7-1500

Cung cấp các tùy chọn mô-đun mở rộng I/O (mở rộng tín hiệu ngõ vào số/tương tự và ngõ ra số/tương tự) cho PLC S7-1500. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng các mô-đun I/O này để mở rộng I/O cho SIMATIC ET 200MP. Các mô-đun I/O bao gồm: