SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S

SIMATIC ET 200S cung cấp một hệ thống I/O điều khiển mạnh mẽ, tối ưu về chức năng và chi phí, phù hợp cho các hệ thống điều khiển phân tán. Tuy nhiên, vào ngày 01.10.2020, Siemens đã thông báo chính thức loại bỏ các dòng sản phẩm SIMATIC ET 200S và cho ra mắt dòng sản phẩm kế nhiệm là SIMATIC ET 200SP.

4 DI 24V…48V UI SIMATIC DP ET200S 6ES7131-4CD02-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules ET 200S: 4 DI 24 V…48 V UI, 15 mm width, with SF LED (group fault) 5 units per packing unit

4 DO HF 24VDC/0.5A SIMATIC DP ET200S 6ES7132-4BD00-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 4 DO High Feature 24 V DC/0.5 A, 15 mm width, Diagnostics short circuit, SF LED 5 units per packing unit

PM-E 24 VDC SIMATIC DP ET200S 6ES7138-4CA01-0AA0

SIMATIC DP, PM-E power modules for ET 200S; 24 V DC with diagnostics

PM-E 24-48 VDC SIMATIC DP ET200S 6ES7138-4CA50-0AB0

SIMATIC DP, PM-E power modules for ET 200S; 24 V-48 V DC with diagnostics

4 AI Standard I 2-Wire SIMATIC DP ET200S 6ES7134-4GD00-0AB0

SIMATIC DP, Electronics module ET 200S 4AI standard I-2-wire, 4-20 mA; 13 bit, 15 mm width, for 2-wire transducer Cycle time 40 ms/module with SF LED (group fault)

2/4 AI RTD Standard SIMATIC DP ET200S 6ES7134-4JB51-0AB0

SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 2/4 AI RTD Standard, 15 mm width, 15 bit+sign Pt100 STD; Pt100 KL; NI100 STD; NI100 KL; 150 ohm; 300 ohm; 600 ohm; Cycle time 110 ms/channel with SF LED (group fault)

4 AI TC +/-80MV 15Bit SIMATIC DP ET200S 6ES7134-4JD00-0AB0

SIMATIC DP, Electronics module for ET 200S, 4 AI TC, +/-80 mV; 15 mm width, 15 bit+sign with SF LED (group fault)

2 DI High Feature 24 VDC SIMATIC DP ET200S 6ES7131-4BB01-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DI High Feature 24 V DC, 15 mm width, with param. input delay Diagnostics encoder short circuit with SF LED (group fault) 5 units per packing unit

2 DI 120 VAC SIMATIC DP ET200S 6ES7131-4EB00-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DI 120 V AC 15 mm width, 5 units per packing unit

2 DI 230 VAC SIMATIC DP ET200S 6ES7131-4FB00-0AB0

SIMATIC DP, 5 electronic modules for ET 200S, 2 DI 230 V AC 15 mm width, 5 units per packing unit