SIMATIC Box PC

Box PC

Box PC cho phép lắp đặt trực tiếp trong tủ điều khiển – giải pháp lý tưởng để xử lý hoặc giám sát dữ liệu với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, hiệu suất cao trong một không gian nhỏ. Máy tính công nghiệp SIMATIC Box PC bao gồm:

IPC227E Celeron N2807, 2GB RAM, 240GB SSD 6ES7647-8BA11-0CA1

SIMATIC IPC227E (Nanobox PC); Celeron N2807 (2C/2T); 2 GB RAM; Box: Base / without COM; without Windows operating system; 240 GB SSD; DIN-Rail.1x display port; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45; 1 x USB3.0, 3 x USB2.0; CFast slot; 24 V DC industrial power supply

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10 6AG4021-0AB12-1CA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Extended version; 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 128 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10 6AG4021-0AB12-1BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Extended version; 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD 6AG4021-0AB12-0CA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Extended version 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0; without operating system 128 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 128GB SSD, Win10 6AG4021-0AB11-1CA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 128 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD, Win10 6AG4021-0AB11-1BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 4GB RAM, 64GB SSD 6AG4021-0AB11-0BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3940 (4C/4T), 4 GB RAM; Base version 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; without operating system 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD 6AG4021-0AA12-0BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM; Extended version 3x Ethernet RJ45, 4x USB3.0; without operating system; 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 64GB SSD, Win10 6AG4021-0AA11-1BA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 bit, MUI (en, de, fr, it, es); 64 GB SSD; without mounting accessories

IPC127E Atom E3930, 2GB RAM, 32GB SSD 6AG4021-0AA11-0AA0

SIMATIC IPC127E; Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM; Base version; 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0; without operating system; 32 GB SSD; without mounting accessories