Bộ nguồn SIMATIC

PM 1507 24VDC/8A SIMATIC S7-1500 SIEMENS 6EP1333-4BA00

SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Regulated power supply for SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/8

PM 1507 24VDC/3A SIMATIC S7-1500 SIEMENS 6EP1332-4BA00

SIMATIC PM 1507 24 V/3 A Stabilized power supply for SIMATIC S7-1500 input: 120/230 V AC, output: 24 V DC/3 A

PM1207 120/230VAC – 24VDC/2.5A SIEMENS 6EP1332-1SH71

SIMATIC S7-1200 Power Module PM1207 Stabilized với nguồn đầu vào: 120/230 V AC, nguồn đầu ra: DC 24 V/2,5 A

PS 407 120/230VUC (DC/AC), 5VDC/20A 6ES7407-0RA02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407, 20 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/20 A

PS 407 120/230VUC, 5VDC/10A Redundant 6ES7407-0KR02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407; 10 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, for redundant use

PS 407 120/230VUC (DC/AC), 5VDC/10A 6ES7407-0KA02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407: 10 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/10 A

PS 407 120/230VUC (DC/AC), 5VDC/4A 6ES7407-0DA02-0AA0

SIMATIC S7-400, Power supply PS407: 4 A, wide range, UC 120/230V, 5 V DC/4 A

PS 405 24/48/60VDC, 5VDC/20A 6ES7405-0RA02-0AA0

SIMATIC S7-400, power supply PS405: 20 A, wide range, 24/48/60 V DC, 5 V DC/20 A,

PS 405 24/48/60VDC, 5VDC/10A Redundant 6ES7405-0KR02-0AA0

SIMATIC S7-400, power supply PS405: 10 A, wide range, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A, for redundant use

PS 405 24/48/60VDC, 5VDC/10A 6ES7405-0KA02-0AA0

SIMATIC S7-400, power supply PS405, wide range 10 A, 24/48/60 V DC; 5 V DC/10 A