Máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp IPC

Cung cấp các loại máy tính công nghiệp IPC (cơ bản, nâng cao, hiệu suất cao và nhúng): Rack PC (IPC347G, IPC547J, IPC547G, IPC647E, IPC647D, IPC847E, IPC847D và IPC1047); Box PC (IPC127E, IPC227E, IPC327E, IPC427E, IPC527G, IPC627E, IPC627D và IPC827D); Panel PC (IPC277E, IPC377E, IPC477E, IPC677E, IPC677D và HMI Panel PC).