Máy tính công nghiệp

Máy tính công nghiệp IPC

Cung cấp các loại máy tính công nghiệp IPC (cơ bản, nâng cao, hiệu suất cao và nhúng): Rack PC (IPC347G, IPC547J, IPC547G, IPC647E, IPC647D, IPC847E, IPC847D và IPC1047); Box PC (IPC127E, IPC227E, IPC327E, IPC427E, IPC527G, IPC627E, IPC627D và IPC827D); Panel PC (IPC277E, IPC377E, IPC477E, IPC677E, IPC677D và HMI Panel PC).

IPC347G Core i7-6700, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10 6AG4012-2CA20-0BX0

SIMATIC IPC347G (rack PC, 19″, 4 U); Core i7 6700 (4C/8T, 3.4 (4.0) GHz, 8 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear side, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 8 GB DDR4 (1x 8 GB), no DVD +/-RW; Windows 10 IoT Enterprise for i7; 100/240 V industrial power supply, without line cable

IPC347G Core i5-6500, 8GB RAM, 1TB HDD, Win10 6AG4012-2BA20-0AX0

SIMATIC IPC347G (rack PC, 19″, 4 U); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear side, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 8 GB DDR4 (1x 8 GB), no DVD +/-RW; Windows 10 IoT Enterprise for Pentium/i3/i5; 100/240 V industrial power supply, without line cable

IPC347G Core i5-6500, 4GB RAM, 1TB HDD, Win10 6AG4012-2BA10-0AX0

SIMATIC IPC347G (rack PC, 19″, 4 U); Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear side, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 4 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW; Windows 10 IoT Enterprise for Pentium/i3/i5; 100/240 V industrial power supply, without line cable

IPC347G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD 6AG4012-2AA10-0XX0

SIMATIC IPC347G (rack PC, 19″, 4 U); Pentium Dual Core G4400 (2C/2T, 3.3 GHz, 3 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear side, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 4 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW; without operating system; 100/240 V industrial power supply, without line cable

IPC347G Pentium G4400, 4GB RAM, 1TB HDD, Win10 6AG4012-2AA10-0AX0

SIMATIC IPC347G (rack PC, 19″, 4 U); Pentium Dual Core G4400 (2C/2T, 3.3 GHz, 3 MB cache); 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB on the front, 4x USB on the rear side, 2x USB internal, 2x serial, 2x PS/2, audio; 1x 1 TB HDD, internal; 4 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW; Windows 10 IoT Enterprise for Pentium/i3/i5; 100/240 V industrial power supply, without line cable