SIMATIC PLC

Bộ điều khiển lập trình PLC - Programmable Logic Controller
Programmable Logic Controller

Cung cấp các bộ điều khiển lập trình PLC (CPU): LOGO!, S7-1200, S7-1500, S7-300, S7-400, ET 200S, ET 200SP và ET 200Pro. Ngoài ra, có sẵn các module mở rộng: module I/O, module chức năng, module truyền thôngmodule nguồn. SIMATIC PLC được sử dụng trong các giải pháp tự động hóa: xây dựng nhà máy, kỹ thuật cơ khí, dây truyền sản xuất, tự động hóa quá trình,… từ ứng dụng nhỏ, đơn giản cho đến các ứng dụng lớn và có độ phức tạp cao. Trong đó:

CPU 1511-1 PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7515-2AM02-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, Bộ nhớ: 500 KB cho chương trình và 3 MB cho dữ liệu, giao diện: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, PROFINET RT, hiệu suất bit 30 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động.

CPU 1511-1 PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7513-1AL02-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1513-1 PN, Bộ nhớ: 300 KB cho chương trình và 1.5 MB cho dữ liệu, 1. interface: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, hiệu suất bit 40 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để có thể hoạt động.

CPU 1511-1 PN PLC S7-1500 SIEMENS 6ES7511-1AK02-0AB0

SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, Bộ nhớ: 150 KB cho chương trình và 1 MB cho dữ liệu, 1. interface: PROFINET IRT với 2 cổng chuyển mạch, hiệu suất bit 60 NS, cần thêm thẻ nhớ SIMATIC để hoạt động.

CPU 1217C DC/DC/DC SIMATIC S7-1200 6ES7217-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/DC, 2 cổng PROFINET, tích hợp I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5A; 4 DO RS422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA; Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 150 KB

CPU 1215C DC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7215-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/relay, 2 PROFINET ports, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8 V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 125 KB

CPU 1215C AC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7215-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU nhỏ gọn, AC/DC/relay, 2 cổng PROFINET, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A, 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Nguồn cung cấp: AC 85-264 V AC tại 47-63 Hz, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 125 KB.

CPU 1215C DC/DC/DC SIMATIC S7-1200 6ES7215-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/DC, 2 cổng PROFINET, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 125 KB

CPU 1214C DC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7214-1HG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/relay, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 100 KB.

CPU 1214C AC/DC/relay SIMATIC S7-1200 6ES7214-1BG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU nhỏ gọn, AC/DC/relay, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC, Nguồn cung cấp: AC 85-264 V AC tại 47-63 Hz, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 100 KB

CPU 1214C DC/DC/DC SIMATIC S7-1200 6ES7214-1AG40-0XB0

SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU nhỏ gọn, DC/DC/DC, tích hợp I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 AI 0-10 V DC, Nguồn cung cấp: DC 20.4-28.8V DC, Bộ nhớ chương trình/ dữ liệu 100 KB.