SIMATIC Panel PC

Panel PC

Panel PC phù hợp cho các tác vụ xử lý và hiển thị trực tiếp trên máy hoặc trong nhà máy, PC được tích hợp sẵn màn hình và đáp ứng được hầu hết các yêu cầu công nghiệp. SIMATIC Panel PC đều được ấn tượng với độ chắc chắn, hiệu suất cao và màn hình hiển thị sắc nét.

IPC477E PRO 22″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5KA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 22″ multi-touch (1920 x 1080); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for support arm (expandable, round pipe) 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 22” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7JK66-5GA8

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 22″ multi-touch (1920 x 1080); XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 16GB with ECC and NVRAM; 480 GB SSD; two RS232 without PCIe with ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 128GB (only optional with operating system/SW, if no internal mass storage or HDD); for supporting foot (expandable, flange at bottom), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 22″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5HA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 22″ multi-touch (1920 x 1080); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for support arm (not expandable, flange top), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 19” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7GK66-5GA8

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 19″ multi-touch (1366 x 768); XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 16GB with ECC and NVRAM; 480 GB SSD; two RS232 without PCIe with ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 128GB (only optional with operating system/SW, if no internal mass storage or HDD); for support arm (expandable, round pipe) 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 19″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5FA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 19″ multi-touch (1366 x 768); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for supporting foot (expandable, flange at bottom), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 19” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7EK66-5GA8

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 19″ multi-touch (1366 x 768); XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 16GB with ECC and NVRAM; 480 GB SSD; two RS232 without PCIe with ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 128GB (only optional with operating system/SW, if no internal mass storage or HDD); for support arm (not expandable, flange top), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 15″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5DA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 15″ multi-touch (1366 x 768); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for support arm (expandable, round pipe) 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 15” Multitouch, XEON E3-1505L, 16GB RAM, 480GB SSD, 128GB CFAST, Win10 6AV7251-7CK66-5GA8

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 15″ multi-touch (1366 x 768); XEON E3-1505L; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 16GB with ECC and NVRAM; 480 GB SSD; two RS232 without PCIe with ATEX/IECEx Cat 3G Zone 2 / cULus Class I Div. 2; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 128GB (only optional with operating system/SW, if no internal mass storage or HDD); for supporting foot (expandable, flange at bottom), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E PRO 15″ Multitouch, Core i5-6442EQ, 4GB RAM, 240GB SSD 6AV7251-5BA00-0FA0

SIMATIC IPC477E PRO fully protected IP65; 15″ multi-touch (1366 x 768); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 4GB RAM; 240 GB SSD; without Operating system; 24V DC Industry power supply; for support arm (not expandable, flange top), 4 USB (back); without USB (front); Ethernet (10/100/1000)

IPC477E 24″ MultiTouch, Core i5-6442EQ, 8GB RAM, 256GB SSD; 2GB CFAST, Win10 6AV7241-5RB35-1DA1

SIMATIC IPC 477E; 24″ Multitouch (1920 x 1080); Core i5-6442EQ; 3x Gigabit Ethernet (IE/PN); 8GB RAM; two RS232/RS485 without PCIe; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64Bit); CFAST 2GB, without Operating system; 256 GB Eco SSD; 110/230V AC Industrie-Netzteil with Namur; without power cord; without front USB (with WES7-E only single-touch operation); 4 USB (back), Ethernet (10/100/1000);