Màn hình ITC

Màn Hình Thin Client Công Nghiệp

Industrial Thin Client (ITC) được sử dụng rất linh hoạt và thường dùng trong việc triển khai các giải pháp HMI phân tán với cấu trúc client-server từ điều khiển giám sát cấp máy, kết nối với hệ thống điều khiển (SCADA) và điều khiển số (SINUMERIK). Thường được sử dụng kết hợp với máy tính công nghiệp (IPC) hoặc các thiết bị thông minh khác. Màn hình mỏng công nghiệp (ITC) bao gồm: