Màn hình ITC

Màn Hình Thin Client Công Nghiệp

Industrial Thin Client (ITC) được sử dụng rất linh hoạt và thường dùng trong việc triển khai các giải pháp HMI phân tán với cấu trúc client-server từ điều khiển giám sát cấp máy, kết nối với hệ thống điều khiển (SCADA) và điều khiển số (SINUMERIK). Thường được sử dụng kết hợp với máy tính công nghiệp (IPC) hoặc các thiết bị thông minh khác. Màn hình mỏng công nghiệp (ITC) bao gồm:

Màn hình Thin Client công nghiệp 19” (1366×768 px) ITC1900 V3 6AV6646-1BA18-0AA0

SIMATIC ITC1900 V3, Industrial Thin Client, 19″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 et. al., Standard Design, panel mount

Màn hình Thin Client công nghiệp 15” (1366×768 px) ITC1500 V3 6AV6646-1BA15-0AA0

SIMATIC ITC1500 V3, Industrial Thin Client, 15″ widescreen TFT display, capacitive touch sensor, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 et. al., Standard Design, panel mount

Màn hình Thin Client công nghiệp 22” (1920×1080 px) ITC 2200 6AV6646-1AD22-0AX0

SIMATIC ITC 2200, Industrial Thin Client, 22″ widescreen TFT display, Touch operation, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web

Màn hình Thin Client công nghiệp 19” (1366×768 px) ITC 1900 6AV6646-1AC22-0AX0

SIMATIC ITC 1900, Industrial Thin Client, 19″ widescreen TFT display, Touch operation, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web

Màn hình Thin Client công nghiệp 15” (1366×768 px) ITC 1500 6AV6646-1AB22-0AX0

SIMATIC ITC 1500, Industrial Thin Client, 15″ widescreen TFT display, Touch operation, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web

Màn hình Thin Client công nghiệp 12” (1280×800 px) ITC 1200 6AV6646-1AA22-0AX0

SIMATIC ITC 1200, Industrial Thin Client, 12″ Widescreen TFT display, Touch operation, Supported protocols: RDP, VNC, SMARTSERVER, Web