Phần mềm công nghiệp

Phần mềm công nghiệp

Cung cấp các phần mềm công nghiệp: phần mềm lập trình và cấu hình; phần mềm vận hành và giám sát; phần mềm quản lý và theo dõi; phần mềm thu thập và xử lý, phần mềm mô phỏng, phần mềm thiết kế, phần mềm sản xuất, .v.v. Bao gồm:

SIMATIC STEP 7 V5.6 SP2 Upgrade DVD + USB 6ES7810-4CC11-0YE5

SIMATIC S7, STEP 7 V5.6 SP2 Upgr., (V5.3…V5.5 to V5.6), Floating License for 1 user, E-SW, SW and docu. on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable in Windows Server 2008 R2 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP2, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Reference HW: S7-300/400, C7. Content: Set (1x DVD + 1x USB).

SIMATIC STEP 7 V5.6 SP2 DVD + USB 6ES7810-4CC11-0YA5

SIMATIC S7, STEP 7 V5.6 SP2, Floating License for 1 user, E-SW, SW and docu. on DVD, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable in Windows Server 2008 R2 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 7 SP2, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Reference HW: S7-300/400, C7. Content: Set (1x DVD + 1x USB).

SIMATIC STEP 7 V5.5 Upgrade DVD + USB 6ES7810-4CC10-0YE5

SIMATIC S7, STEP 7 V5.5 Upgrade, (V3.X…V5.4 to V5.5), Floating License for 1 user, E-SW, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (D,E,F,S,I), executable under WinXP/Prof, Win 7 Ultimate, Win7 Professional Reference HW: S7-300/400, C7.

SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4 DVD & USB 6ES7810-4CC10-0YA5

SIMATIC S7, STEP 7 V5.5 SP4, Floating License for 1 user, E-SW, SW and documentation on DVD, License key on USB stick, Class A, 5 languages (D,E,F,S,I), executable on WinXP/Prof, Win 7 Ultimate, Win7 Professional Reference HW: S7-300/400, C7.