Màn hình IFP

Màn hình Flat

Industrial Flat Panel (IFP) với thời gian phản hồi nhanh, rất thích hợp để điều khiển và giám sát vận hành theo thời gian thực (thường được sử dụng kèm với IPC). Có thể sử dụng IFP ở khoảng cách lên đến 100 mét với biến thể mở rộng. Có sẵn các tùy chọn kích thước màn hình phổ biến như: 12”, 15”, 19”, 22” và 24”. Màn hình phẳng công nghiệp (IFP) bao gồm:

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 22” (1920×1080 px) 24VDC IFP2200 PRO 6AV7466-8MA01-0AA0

SIMATIC IFP2200 pro Flat Panel 22″ display (16:9), Multitouch, Full HD resolution, prepared for supporting foot/ expansion elements; 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, Fully enclosed, Ethernet monitor with basic adapter

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 19” (1920×1080 px) 24VDC IFP1900 PRO 6AV7466-6MA02-0AA0

SIMATIC IFP1900 PRO Full HD Flat Panel 19″ display (16:9), multi-touch, Full HD resolution, prepared for support arm and expansion elements; 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, fully enclosed, Ethernet monitor

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 15” (1920×1080 px) 24VDC IFP1500 PRO 6AV7466-5MA02-0AA0

SIMATIC IFP1500 PRO Full HD Flat Panel 15″ display (16:9), multi-touch, Full HD resolution, prepared for support arm and expansion elements; 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, fully enclosed, Ethernet monitor

2 Các bình luận

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 15” (1920×1080 px) 24VDC IFP1500 PRO 6AV7466-5MA01-0AA0

SIMATIC IFP1500 PRO Full HD Flat Panel 15″ display (16:9), multi-touch, Full HD resolution, prepared for supporting foot/ expansion elements; 1920 x 1080 pixels, for 24 V DC, display port, IP65, fully enclosed, Ethernet monitor with basic adapter

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 12” (1280×800 px) 24VDC IFP1200 V2 PRO 6AV7863-1MA16-2NA0

SIMATIC IFP1200 V2 PRO, 12″ multi-touch display(16:10) with 1280×800 pixel resolution; PRO variant support arm; with operator control, for 24 V DC, display port interface, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 12” (1280×800 px) 24VDC IFP1200 V2 PRO 6AV7863-1MA15-2NA0

SIMATIC IFP1200 V2 PRO; 12″ multi-touch display(16:10) with 1280×800 pixel resolution; PRO variant support arm; for 24 V DC; display port interface; can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 12” (1280×800 px) 24VDC IFP1200 V2 PRO 6AV7863-1MA14-2NA0

SIMATIC IFP1200 V2 PRO; 12″ multi-touch display(16:10) with 1280×800 pixel resolution; PRO variant stand; for 24 V DC; display port interface, can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, neutral design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 12” (1280×800 px) 24VDC IFP1200 V2 PRO 6AV7863-1MA15-2AA0

SIMATIC IFP1200 V2 PRO; 12″ multi-touch display(16:10) with 1280×800 pixel resolution; PRO variant support arm; for 24 V DC; display port interface; can be placed up to 100 m away HDBaseT; USB on the rear side; standard design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 12” (1280×800 px) 24VDC IFP1200 V2 PRO 6AV7863-1MA16-2AA0

SIMATIC IFP1200 V2 PRO; 12″ multi-touch display(16:10) with 1280×800 pixel resolution; PRO variant support arm; with operator control, for 24 V DC, display port interface; can be placed up to 100 m away HDBaseT; USB on the rear side; standard design

Màn hình công nghiệp cảm ứng đa điểm 12” (1280×800 px) 24VDC IFP1200 V2 PRO 6AV7863-1MA14-2AA0

SIMATIC IFP1200 V2 PRO; 12″ multi-touch display(16:10) with 1280×800 pixel resolution; PRO variant stand; for 24 V DC; display port interface; can be placed up to 100 m away HDBaseT, USB on the rear side, standard design