SIMATIC ET 200SP

SIMATIC ET 200SP

Siemens đã cho ra mắt dòng SIMATIC ET 200SP là phiên bản kế nhiệm của dòng SIMATIC ET 200S. SIMATIC ET 200SP cung cấp hàng loạt hệ thống I/O (có thể điều khiển từ xa – Remote I/O) và được sử dụng rất phổ biến ở Việt Nam trong các hệ thống điều khiển phân tán.

RQ 4×120-230 VAC/5A NO ST SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6HD01-2BB1

SIMATIC ET 200SP, Relay module, RQ NO 4x 120V DC..230VAC/5A ST. 4 normally open contacts, isolated contacts, packing unit: 10 pieces, fits to BU-type B0 and B1, Colour Code CC40, substitute value output, module diagnostics for: supply voltage

RQ 4×120-230 VAC/5A NO ST SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6HD01-0BB1

SIMATIC ET 200SP, Relay module, RQ NO 4x 120V DC..230VAC/5A ST. 4 normally open contacts, isolated contacts, packing unit: 1 piece, fits to BU-type B0 and B1, Colour Code CC40, substitute value output, module diagnostics for: supply voltage

RQ COni 3×120-230VAC/5A ST SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6HC70-0BU0

SIMATIC ET 200SP, relay module, RQ COni 3x120VDC..230VAC/5A ST, 3 CO contacts non-isolated contacts, packing unit: 1 unit, suitable for BU type U0, color code CC20, substitute value output, module diagnostics for supply voltage

RQ 3×120-230VAC/5A CO ST SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6HC50-0BU0

SIMATIC ET 200SP, relay module, RQ CO 3x 120V DC..230VAC/5A ST, 3 CO contacts isolated contacts, packing unit: 1 unit, suitable for BU type U0, color code CC20, substitute value output, module diagnostics for supply voltage

RQ CO 4×24 VDC/2A ST SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6GD51-0BA0

SIMATIC ET 200SP, Signal relay module, RQ CO 4x 24V DC/2A ST, 4 changeover contacts, isolated contacts, packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC00, substitute value output, module diagnostics for: supply voltage

DQ 4×24…230 VAC/2A HF SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6FD00-0CU0

SIMATIC ET 200SP, digital output module DQ 4x 24..230V AC/2A HF packaging unit: 1 piece, two alternative modes: DQ and power control, fits to BU-Type U0, color code CC20, channel diagnosis

DQ 4×24…230 VAC/2A ST SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6FD00-0BB1

SIMATIC ET 200SP, digital output module, DQ 4x 24..230V AC/2A Standard suitable for BU type B1, Color code CC41, Module diagnostics

DQ 16×24 VDC/0.5A ST SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6BH01-2BA0

SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DQ 16x 24V DC/0.5A STANDARD, Source output (PNP,P-switching) Packing unit: 10 pieces, fits to BU-type A0, Colour Code CC00, substitute value output, module diagnostics for: short-circuit to L+ and ground, wire break, supply voltage

DQ 16×24 VDC/0.5A ST SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6BH01-0BA0

SIMATIC ET 200SP, Digital output module, DQ 16x 24V DC/0,5A Standard, Source output (PNP,P-switching) Packing unit: 1 piece, fits to BU-type A0, Colour Code CC00, substitute value output, module diagnostics for: short-circuit to L+ and ground, wire break, supply voltage

DQ 16×24 VDC/0.5A ST SIMATIC ET 200SP 6ES7132-6BH00-2BA0

SIMATIC ET 200SP, digital output module, DQ 16x 24VDC/0.5A Standard, Pack quantity: 10 units, suitable for BU type A0, Color code CC00, Module diagnostics